F U R N I T U R E  :  S E A T I N G  :  P A L L E T   S T R I P   B E N C H E S